تعمیرات کامپیوتر یکی از تخصصی ترین خدمات ارائه شده در تک تیم فن می باشد که به دست تیمی از زبده ترین کارشناسان دو حوزه سخت افزار و نرم افزار کامپیوتر انجام می پذیرد. سرویس ها و خدمات ارائه شده در مرکز تعمیرات کامپیوتر منحصر به برند و دستگاهی خاص نیست و دارندگان کلیه برندهای این دستگاه می توانند به این مرکز مراجعه کرده و تخصصی ترین خدمات مرتبط با ترمیم، تعمیر، بهسازی و ارتقاء کامپیوتر را دریافت نمایند.
تعمیرات کامپیوتر در ک تیم فن در دو بخش تخصصی تعمیرات نرم افزاری و سخت افزاری ارائه می شود. متخصصان این واحد ابتدا دستگاه را به دقت عیب یابی کرده و پس از شناسایی قطعات معیوب تعمیرات کامپیوتر در بخش سخت افزاری را اعمال می کنند. در بخش نرم افزاری نیز در صورتی که نصب برخی از بد افزار ها در روند کاری کامپیوتر مشکل ایجاد کند از طریق ارتقاء و یا حذف آن ها مشکل را برطرف می کنند. در صورتی که کامپیوتر آسیب دیده به تعویض قطعه نیاز داشته باشد.
جایگزینی نمونه های فرسوده با مدل های اصلی قطعات در واحد تعمیرات سخت افزاری کامپیوتر انجام می شود. انواع کامپیوتر در برند های مختلف در مرکز سخت افزار ایران قابل تعمیر هستند. همچنین لازم است بدانید متخصصان این مجموعه با تمامی قسمت های کامپیوتر آشنایی داشته و به همین دلیل می توانند تعمیرات را به درستی اعمال کنند. کلیه ی قطعات استفاده شده در فرآیند تعویض قطعات اورجینال بوده و اصالت آن ها توسط مرکز سخت افزار ایران تضمین می شود.

computer-repair-mar-vista