مشتری گرامی ضمن تشکر از حسن انتخاب شما، به منظور ارائه خدمات بهتر خواهشمند است نظرات خود را مبذول فرمایید؛پیشاپیش مراتب تشکر و قدردانی را بابت زمانی که اختصاص می دهید بعمل می آوریم

1-میزان رضایت شما از محصولات شرکت

2-سرعت پاسخگویی واحد خدمات به درخواست شما

3-رفتار و برخورد پرسنل سرویس و خدمات پس از فروش

4-کیفیت برنامه ریزی و هماهنگی جهت انجام سرویس و خدمات

5-کیفیت خدمات انجام شده